Wybrane aspekty leczenia przeciwzakrzepowego

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
13 listopada 2017r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Wybrane aspekty leczenia przeciwzakrzepowego”

17:00 – 17:15
Rejestracja uczestników

17:15 – 17:20
Otwarcie spotkania
– prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

17:20 – 17:40
Krwawienia i zabiegi ze wskazań nagłych u pacjentów przyjmujących NOAC’s. Możliwości działania antykoagulacyjnego
– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus Kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

17:40 – 18:00
NOAC a ablacja migotania przedsionków
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

18:00 – 18:20
Pacjenci z NVAF poddawani PCI – podwójna czy potrójna terapia?
– prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

18:20 – 18:40
Leczenie zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej w erze NOAC
– prof. dr hab. n. med. Anetta Undas Kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie