Aktualne wskazania i postępowanie w wybranych procedurach kardiologii interwencyjnej

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
12 marca 2018 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Aktualne wskazania i postępowanie w wybranych procedurach kardiologii interwencyjnej eliminacja uszka lewego przedsionka i redukcja niedomykalności mitralnej”

Część I – Eliminacja uszka lewego przedsionka LAAO

17:00 – 18:00
„Powikłania krwotoczne terapii przeciwzakrzepowej u chorych z migotaniem przedsionków”
opinia kardiologa
– prof. dr hab. n. med. Maria Trusz Gluza
opinia neurologa
– dr hab. n. med. Anetta Lasek Bal / dr med. Aldona Warsz Wianecka Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. L. Gieca SUM w Katowicach, Oddział Neurologii

18:00 – 18:20
„Możliwości niefarmakologicznej redukcji ryzyka powikłań zakrzepowo zatorowych”
– dr n. med. Tomasz Podolecki Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Część II – Przezskórna korekcja niedomykalności mitralnej

18:20 – 18:40
„Przezskórna redukcja istotnej niedomykalności mitralnej z wykorzystaniem systemu MitraClip”
– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

18:40 – 19:00
„Inne możliwości nieoperacyjnej korekcji niedomykalności mitralnej”
– dr n. med. Witold Streb Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu