Zakrzepowo zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH) aktualny stan wiedzy

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
9 kwietnia 2018 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Zakrzepowo zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH) aktualny stan wiedzy”

17:00 – 17:25
Czy każda duszność po zatorze płucnym to CTEPH – jak rozpoznać chorobę? – optymalny model diagnostyczny
– dr. n. med. Ilona Skoczylas Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

17:25 – 17:50
Blaski i cienie nowoczesnej terapii zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia Stec I Katedra i Klinika Kardiologii SUM w Katowicach

17:50 – 18:15
Praktyczne aspekty leczenia interwencyjnego – czy angioplastyka płucna będzie standardem postępowania w tej grupie chorych?
– prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

18:15 – 18:40
Codzienne dylematy lekarza praktyka – czy CTEPH to problem tyko kardiologa? – studium przypadku
– dr n. med. Alicja Nowowiejska Wiewióra Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu