Różni specjaliści w obliczu wspólnego problemu leczenia przeciwzakrzepowego – co Nas łączy, a co dzieli…..?

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
11 czerwca 2018 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
Różni specjaliści w obliczu wspólnego problemu leczenia przeciwzakrzepowego co Nas łączy, a co dzieli…..?

czytaj dalej …