Różni specjaliści w obliczu wspólnego problemu leczenia przeciwzakrzepowego – co Nas łączy, a co dzieli…..?

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
11 czerwca 2018 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
Różni specjaliści w obliczu wspólnego problemu leczenia przeciwzakrzepowego co Nas łączy, a co dzieli…..?

17:00 – 17:30
Doświadczenia w stosowaniu NOAC w różnych sytuacjach klinicznych
– dr hab. n. med. Bartosz Hudzik III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

17:30 – 18:00
Leczenie zakrzepicy żył głębokich w świetle aktualnych wytycznych
– dr hab. n. med. Maciej Wiewióra Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu SUM w Katowicach

18:00 – 18:30
Leki przeciwzakrzepowe punkt widzenia gastroenterologa
– dr hab. n. med. Ewa Nowakowska Duława Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach