Blaski i cienie doustnej antykoagulacji w różnych sytuacjach klinicznych

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
8 października 2018 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Blaski i cienie doustnej antykoagulacji w różnych sytuacjach klinicznych”

czytaj dalej …