Blaski i cienie doustnej antykoagulacji w różnych sytuacjach klinicznych

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
8 października 2018 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Blaski i cienie doustnej antykoagulacji w różnych sytuacjach klinicznych”

17:00 – 17:25
Badania kliniczne a codzienna praktyka kliniczna u pacjentów z AF. Co mówią rejestry?
– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

17:25 – 17:50
Rewaskularyzacja w kontekście najnowszych wytycznych ESC oraz dokumentów eksperckich – podwójna czy potrójna terapia?
– prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

17:50 – 18:15
Ablacja AF wstrzymać czy nie wstrzymać OAC? – Doświadczenia własne.
– dr n. med. Andrzej Hoffmann I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach

18:15 – 18:40
Antykoagulacja a krwawieni a dwie strony jednego medalu. – Jak postępować?
– Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski III Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca SUM w Katowicach