Zastosowanie leków przeciwkrzepliwych w różnych schorzeniach sercowo naczyniowych

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
10 stycznia 2019 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Zastosowanie leków przeciwkrzepliwych w różnych schorzeniach sercowo naczyniowych”

17:00 – 17:30
Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów z migotaniem przedsionków
– dr hab. n. med. Celina Wojciechowska Oddział Kardiologii, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

17:30 – 18:00
Pacjent ze stabilną chorobą wieńcową: czy leczenie przeciwkrzepliwe łącznie z przeciwpłytkowym wyznaczy nowy kierunek postępowania?
– prof. dr hab. n. med. Maria Trusz Gluz

18:00 – 18:30
Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych – co wybrać i kiedy?
– prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach