Optymalne postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych związanych z niewydolnością serca

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
14 marca 2019 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Optymalne postępowanie w wybranych sytuacjach klinicznych związanych z niewydolnością serca”

17:00 – 17:40
Kardio- i nefroprotekcyjne efekty działania inhibitorów SGLT2
opinia nefrodiabetologa
– prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii SP Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM, Zabrze
opinia kardiologa
– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

17:40 – 18:10
Rola ablacji w wybranych arytmiach towarzyszących niewydolności serca
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec I Katedra i Klinika Kardiologii SUM Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice

18:10 – 18:40
Znaczenie rehabilitacji w leczeniu niewydolności serca
– dr n. med. Anna Zielińska-Meus, dr n. med. Krystian Oleszczyk SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Tarnowskie Góry

Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikaty oraz punkty edukacyjne doskonalenia zawodowego lekarzy oraz punkty edukacyjne PTK