Codzienne dylematy kardiologa w teorii i praktyce

Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice
15 maja 2019 r.
godz. 17.00

Temat przewodni konferencji:
„Codzienne dylematy kardiologa w teorii i praktyce”

17:00 – 17:30 
RE-VELACJE 2019 – dabigatran w rutynowej praktyce klinicznej
– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

17:30 – 18:00 
SPAF w przypadkach klinicznych
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec I Katedra i Klinika Kardiologii SUM Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice

18:00 – 18:30
Pacjent z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym w praktyce kardiologa
– prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

18:30 – 19:00
Warsztat EKG
– dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii SUM Górnośląskie Centrum Medyczne, Katowice

Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikaty oraz punkty edukacyjne doskonalenia zawodowego lekarzy oraz punkty edukacyjne PTK