Program spotkania Oddziału Katowickiego PTK – 30.05.2019r.

30 maja 2019 r.
godz. 17.00
Dom Lekarza
ul. Grażyńskiego 49a, Katowice

Szanowni Państwo, Członkowie Oddziału Katowickiego PTK,

Pragnę przypomnieć, że zgodnie z już obowiązującym zmienionym statutem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Walne Zgromadzenie Członków PTK zostało zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów PTK. Każdy Oddział będzie wybierał raz na dwa lata Delegatów, a liczba tych Delegatów jest proporcjonalna do liczby Członków Zwyczajnych Oddziału (jeden na każde rozpoczęte 50 Członków Zwyczajnych).

Jednocześnie w imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego PTK pragnę Państwa serdecznie zaprosić na Walne Zgromadzenie Oddziału Katowickiego PTK, które odbędzie się w dniu 30.05.2019 r. godz. 17:00 w Katowicach w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49a.

Posiedzenie Oddziału Katowickiego PTK będzie miało w tym dniu charakter sprawozdawczo-wyborczy, a w ramach Walnego Zgromadzenia Oddziału odbędą się wybory Delegatów, Przewodniczącego-Elekta Oddziału Katowickiego PTK w kadencji 2019-2021 oraz nowego Zarządu Oddziału Katowickiego PTK.

Zwracam Państwa uwagę na fakt, że zarówno sam udział w wyborach, jak i kandydowanie na odpowiednie stanowiska są uzależnione od niezalegania w opłacaniu składek członkowskich (z rokiem 2018 włącznie).

Łącząc wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

Jacek Kowalczyk

Przewodniczący Oddziału Katowickiego PTK