Skip to content

Kontakt:

I Katedra i Klinika Kardiologii
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne
im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach

ul. Ziołowa 47
40-635 Katowice

tel.: +48 32 359 88 90
fax: +48 32 252 36 58
kom.: +48 501 219 509

e-mail: maciejwybraniec@gmail.com

Facebook:
Grupa Członkowie Oddziału Katowickiego PTK