Skip to content

Kontakt do Sekretariatu Oddziału:

Oddział Kliniczny Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

Tel.  +48 32 37 33 682, +48 32 27 13 414
Faks: + 48 32 3733792

e-mail: m.i.c.h.a.l@wp.pl

Facebook:
Grupa Członkowie Oddziału Katowickiego PTK