Skip to content

Oddział Katowicki PTK

Afiliacja Przewodniczącego:

Oddział Kliniczny Kardiologii Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ul. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

Kontakt

Tel.: +48 32 37 33 682
Fax: +48 32 37 33 792

e-mail: m.i.c.h.a.l@wp.pl

Przewodniczący: 
Dr hab. n. med. Michał Mazurek

Przewodniczący-Elekt:
Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Poprzedni Przewodniczący:
Dr n. med. Artur Filipecki

Sekretarz:
Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Skarbnik:
Dr hab. n. med. Witold Streb

Członkowie:
Dr n. med. Kinga Gościńska-Bis
Dr n. med. Monika Kozieł
Dr n. med. Iwona Woźniak-Skowerska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
Dr n. med. Paweł Francuz
Dr n. med. Zofia Parma