Skip to content

Współczesne leczenie nadciśnienia tętniczego: jak definiujemy nadciśnienie tętnicze, kiedy rozpoczynamy i jak indywidualizujemy terapię

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2 z uwzględnieniem pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

dr Paweł Bańka

Leczenie zaburzeń lipidowych a.d. 2024 – czy dysponujemy już „szczepieniem przeciwko miażdżycy”?

dr n. med. Katarzyna Mitręga

Rola medycyny nuklearnej we współczesnej diagnostyce kardiologicznej: state-of-the-art

dr n. med. Anna Błach

Miejsce rezonansu magnetycznego serca w kardiologii

dr n. med. Wojciech Wróbel

Miejsce rezonansu magnetycznego serca w kardiologii

dr n. med. Jan Kłyś

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: state-of-the-art

dr Karolina Bula

Aktualne standardy diagnozowania i leczenia zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego

dr n. med. Agnieszka Sikora-Puz

Przezskórne interwencje w krążeniu płucnym

Przezskórne interwencje w krążeniu płucnym

Chirurgiczna embolektomia i trombendarterektomia płucna: spojrzenie kardiochirurga

dr n. med. Paweł Żurek

Choroba wieńcowa

dr Rafał Niemiec

Migotanie przedsionków i elektroterapia

dr n. med. Małgorzata Cichoń

Niewydolność Serca

dr n. med. Jakub Gumprecht

Finerenon w świetle nowych wytycznych

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Kwalifikacja i przeciwwskazania kardiologiczne do operacji niekardiochirurgicznych: state-of-the-art

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Spojrzenie anestezjologa na znaczenie oceny specjalistycznej, w ty kardiologicznej przed operacją niekardiologiczną

prof. dr hab. n. med. Łukasz J. Krzych

Skuteczność i bezpieczeństwo leków przeciwkrzepliwych w populacji pacjentów z zespołem kruchości, onkologicznych oraz kwalifikowanych do operacji niekardiochirurgicznych.

dr n. med. Katarzyna Mitręga

Ocena anatomii lewej i prawej komory serca w badaniu echokardiograficznym

dr n. med. Katarzyna Mitręga

Analiza odkształcania i pracy mięśnia sercowego

dr hab. n. med. Witold Streb

Flekainid – powrót do codziennej praktyki lekarskiej

dr hab. n. med. Adam Sokal

Podstawy przezskórnych interwencji wieńcowych

dr hab. n. med. Piotr Chodór

Przezskórne interwencje wieńcowe w przypadkach

dr hab. n. med. Paweł Gąsior

Najczęstsze powikłania zabiegów kardiologii interwencyjnej

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Zasady uzyskiwania dostępu naczyniowego oraz podstawowe techniczne aspekty koronarografii: co każdy początkujący kardiolog inwazyjny powinien wiedzieć.

dr Karol Głowacki
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Podstawy opisu koronarografii i pozostałych badań z zakresu kardiologii inwazyjnej.

dr n. med. Marek Grabka

Farmakoterapia przeciwpłytkowo-przeciwkrzepliwa u pacjentów poddawanych interwencjom sercowo-naczyniowym: state-of-the-art

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Co nowego w kardiologii w zakresie ostrych i przewlekłych zespołów wieńcowych?

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Co nowego w kardiologii w zakresie niewydolności serca i prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

dr n. med. Agnieszka Kotalczyk

Co nowego w kardiologii w zakresie elektroterapii i zaburzeń rytmu serca?

dr n. med. Anna Kurek

Co, kiedy i w jaki sposób zaprogramować? Lower rate, night rate, rate response, AV delay, progi detekcji VT i VF oraz dyskryminatory arytmii.

dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Pacjent z kardiologicznym urządzeniem wszczepialnym (CIED) w różnych sytuacjach klinicznych. Porady praktyczne z ostrego dyżuru i poradni kontroli urządzeń. Część II.

dr hab. n. med. Michał Mazurek

Doustne leki przeciwzakrzepowe w wybranych sytuacjach klinicznych.

dr hab. n. med. Jacek Kowalczyk

Od czego zacząć, co i kiedy kontrolujemy? Sensing, pacing, threshold, impedancje.

dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Warsztaty praktyczne - jak poradzić sobie z kardiologicznym urządzeniem wszczepialnym?

dr hab. n. med. Michał Mazurek

Pacjent z kardiologicznym urządzeniem wszczepialnym (CIED) w różnych sytuacjach klinicznych. Tips and tricks z ostrego dyżuru oraz poradni kontroli urządzeń.

dr hab. n. med. Michał Mazurek

Dane z codziennej praktyki klinicznej a wyniki badania randomizowanego – stosowanie apiksabanu.

prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

Co nowego w kardiologii w 2021 r. w zakresie ostrych i przewlekłych zespołów wieńcowych?

dr hab. n. med. Maciej Wybraniec

Co nowego w kardiologii w 2021 r. w zakresie niewydolności serca i prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej

Co nowego w kardiologii w 2021 r. w zakresie elektroterapii i zaburzeń rytmu serca?

dr hab. n. med. Michał Mazurek

Co nowego w kardiologii w 2021 r. w zakresie leczenia przeciwkrzepliwego?

dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM

Członkostwo w PTK

Jako członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), automatycznie stajesz się członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i czerpiesz korzyści Członka ESC.

Członkowie są zarówno zachęcani do odkrywania wspólnego programu ESC, jak też korzystania na stronach ESC: ze standardów, czasopism, portali wiedzy, a także kongresów i spotkań.

Siedziba PTK Katowice:

I Oddział Kardiologii i Angiologii

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze

Tel.   + 48 32 2713414
Faks: + 48 32 3733792

e-mail: m.i.c.h.a.l@wp.pl

Facebook:
Grupa Członkowie Oddziału Katowickiego PTK

Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1