Walne Zgromadzenie Oddziału Katowickiego PTK – 30.05.2019r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które będzie miało charakter głównie sprawozdawczo-wyborczy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz zostanie wzbogacone wykładem Pana Profesora Zbigniewa Kalarusa pt. „Badanie COMPASS w codziennej praktyce – którzy pacjenci mogą skorzystać najbardziej z terapii rywaroksabanem i kwasem acetylosalicylowym”. Spotkanie organizujemy w czwartek, 30.05.2019 r. o godz. 17:00 w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach.

Harmonogram Walnego Zgromadzenia Oddziału Katowickiego PTK:

17:00 Termin I

17:15 Termin II

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 4. Sprawozdanie z działalności Oddziału Katowickiego PTK w kadencji 2017-2019
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej (głosowanie jawne).
 7. Wybór Przewodniczącego-Elekta, wybór członków Zarządu Katowickiego Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2019-2021 (głosowanie tajne).
 8. Wybór Delegatów Oddziału Katowickiego PTK do reprezentowania Oddziału w Walnych Zebraniach Delegatów PTK (głosowanie tajne).
 9. Wykład Prof. Z. Kalarusa pt. „Badanie COMPASS w codziennej praktyce – którzy pacjenci mogą skorzystać najbardziej z terapii rywaroksabanem i kwasem acetylosalicylowym”
 10. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Oddziału w kadencji 2019-2021.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 2019-2021.
 12. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów Oddziału Katowickiego PTK do reprezentowania Oddziału w Walnych Zebraniach Delegatów PTK.
 13. Zamknięcie obrad.

Uczestnicy spotkania otrzymają certyfikaty oraz punkty edukacyjne w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy.

Serdecznie zapraszam,
w imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego PTK i Współgospodarzy,
Jacek Kowalczyk
Przewodniczący Oddziału Katowickiego PTK